Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

19:52
7914_31b9
Reposted bygutsylachrymosecheshiresmileeklerrkaarcenpositanobluedragonflybialetulipanymrs-coldHigh-KeyzasuwaMagnolia11katastrofoxsylwiawiktoriaaclrssnnnewworldmapbeetleirrespectivekotficaNiezidentyfikowanyObiektLatajacyamanecerlonelinessisthekeywind-whistlerdynamiteMerrry98la-lumilostki

March 01 2013

23:30
2473 6b3a 390
cutest thing today
Reposted fromdice dice viatatuaze tatuaze
Sponsored post
14:56
23:30
8468 a387 390
Reposted fromursa-major ursa-major viatatuaze tatuaze
23:30
4576 90ee 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viatatuaze tatuaze
23:28
0219 a5b8 390
Reposted frompneumokok pneumokok viarockspirit rockspirit
23:27
6186 1218 390
Reposted fromcountingme countingme viaskins skins
23:26
23:26

February 27 2013

22:02
21:44

February 25 2013

20:00
6996 c809 390
Reposted fromyoo yoo
09:10
09:09
2344 a07c
Reposted frommartynkowa martynkowa viaunco unco
09:08
09:08
1507 b151 390
Reposted fromblasphemer blasphemer viaunco unco
09:08
1519 2e04 390
Reposted fromblasphemer blasphemer viaunco unco
09:07
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. 
I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. 
Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch/po raz 'enty na moim soupie
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaunco unco
09:06
Reposted fromlouve louve viaunco unco
09:06
9045 1820 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaunco unco
09:05
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...